sdsdsds

TEster

. i kategorien Forside Blogg

NY LØNNSKODE FRA 2017 - TREKK I LØNN FOR FERIE

Trekk i lønn for ferie skal ikke lenger skal rapporteres som reduksjon av fastlønn. I stedet skal trekket fremgå av egen kode for slikt trekk.

Del   

Den nye a-meldingskoden heter "Kontantytelse trekkILoennForFerie".

Arbeidsgivere som foretar trekk i lønn for ferie skal altså fra og med inntektsåret 2017 benytte denne nye koden (inntektsbeskrivelsen) ved rapportering av trekk for ferie. Slike trekk i lønn for ferie skal ikke rapporteres som negativ fastlønn, og samlede feriepenger skal heller ikke reduseres med slike trekk.

Den nye koden er aktuell å bruke ved trekk i lønn for feriedager når:

  • feriepengene utbetales samlet i en måned
  • feriepengene utbetales løpende etterhvert som ferie tas ut
  • arbeidstaker avvikler ferie uten lønn.

Trekket skal fremgå med negativt fortegn, og skal bare benyttes i kombinasjon med et positivt beløp i fastlønn (se rettledningen for lønn som rapporteres med andre koder).

Koden skal bare rapporteres med positivt beløp ved korreksjon av tidligere innrapportert beløp. Slik korreksjon skal rapporteres på samme måned som opprinnelig trekk ble gjennomført og rapportert.

Nedenfor gjengir vi eksemplene som er inntatt i rettledningen til koden, med unntak av de som gjelder arbeidstakere som slutter. 

ARBEIDSGIVER AVREGNER FERIEPENGENE SAMLET

Det er vanlig at arbeidsgivere med fastlønnede/månedslønnede avregner alle feriepengene i én måned, uavhengig av når ferie faktisk tas ut. Samtidig med at feriepengene utbetales trekker arbeidsgiver arbeidstakeren i lønn for ferie. Dette gjør arbeidsgiver for at arbeidstaker skal få utbetalt vanlig fastlønn løpende, uavhengig av når ferien faktisk avvikles. 

For arbeidstakere som har tariffestet ferie vil lønn i ferien overstige månedslønnen. Ved 6-dagersuke og fem uker ferie, må arbeidsgiver som avregner feriepengene samlet trekke lønn for 30 virkedager, mens månedslønnen dekker 26 virkedager. Ved 5-dagersuke og fem uker ferie, må arbeidsgiver trekke lønn for 25 virkedager, mens månedslønnen dekker 22 virkedager. 

Når alle feriepengene avregnes i en måned kan avregningen på arbeidstakers lønnsslipp se slik ut:

Lønnsslipp juni:  
Fastlønn 30 000
Feriepenger i ferieåret 48 000
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 25/22) -34 000
Netto utbetalt 44 000

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding juni:  
Kontantytelse fastloenn 30 000
Kontantytelse feriepenger 48 000
Kontantytelse trekkILoennForFerie -34 000

Personlig næringsdrivende - Hjemmekontor

. i kategorien Forside Blogg

De fleste benytter satesen på kr 1.600 PR ÅR (!) som fradarg i sin næringsvirksomhet.. Latterlig lite beløp, men alternativet som er faktiske og vell dokumenterte utgifter (Strøm/vedlikehold/Kommunale avgifter osv.), krever ofte så mye arbeid at de fleste velger å bare benytte satsen på kr 1.600...og irriterer seg heller litt over regelverket..

Noe som ofte forsvinner i diskusjonen rundt fradrag for hjemmekontor, er det forholdet at dersom privatboligen blir solgt, vil den delen av boligen som du velger å benytte som hjemmekontor (eller annet i forbindelse med din næringsdrift) falle utenfor den skattefrie gevinsten ved salg...Kan fort vekk bli et dårlig regnestykke når mange nå har store ureliserte gevinster i en prisøkning på sin bolig...

Når du leier;

Det har ikke vært og er ofte ikke gunstig å leie bolig, men i forhold til hjemmekotor, vil du uavkortet kunne ta den delen av arealet du benytter i næring som leiekostnader i næringsvirksomheten din.. Leier du for kr 10.000 i måneden, boligen er på 100 kvm og ditt kontor på 20 kvm, vil du kunne utgifsføre kr 2.000 pr måned, i motsetning til kr 1.600 pr år, om du eier...

Merkostnad ved forsinket betaling

. i kategorien Forside Blogg

Noen dager over betalingsfristen kan nå gi en merkostnad ved at du ikke bare bllir belastet renter, men hele 300 kroner i forsinkelsesgebyr...

Reglen gjelder med virkning fra 1. juli, og er en utvidet mulighet for kreditor (mottakkeren av pengene) ved å kunne få lagt et ekstra trykk på inndrivingen av sine penger..

Utgangspunktet for regelendringer er et problem i EU området genereldt med en alt for lang kredittid, som igjen forplanter seg til neste, og neste ledd..

Kravet må sendes skriftelig (via post), om ikke annet er tydellig avtalt i leveransevilkårene... Jeg har vanskelig for å se at kun en setning på fakturaen holder i forhold til en gyldig "avtale", men bør informeres spesielt om i forkant av en leveranse. Dersom det ikke er påført forfalstidspunkt, vil en 30 dagers regel være utgangspunktet for betalingsvilkårene, om det ikke er spesielle grunner som skulle tilsi at det bør være lenger frist (deler av leveransen leveres i ettertid)...

Det er selvfølgelig frivillig å benytte lavere sats enn kr 300, det er jo tross alt dine kunder...

Bare så det ikke skal være tvil om det; dette gjelder kun i næringsforhold og ikke mot forbrukere...

Frode Kølner

Design, CMS & Webstrategi av Bonefish.no