Personlig næringsdrivende - Hjemmekontor

. i kategorien Forside Blogg

De fleste benytter satesen på kr 1.600 PR ÅR (!) som fradarg i sin næringsvirksomhet.. Latterlig lite beløp, men alternativet som er faktiske og vell dokumenterte utgifter (Strøm/vedlikehold/Kommunale avgifter osv.), krever ofte så mye arbeid at de fleste velger å bare benytte satsen på kr 1.600...og irriterer seg heller litt over regelverket..

Noe som ofte forsvinner i diskusjonen rundt fradrag for hjemmekontor, er det forholdet at dersom privatboligen blir solgt, vil den delen av boligen som du velger å benytte som hjemmekontor (eller annet i forbindelse med din næringsdrift) falle utenfor den skattefrie gevinsten ved salg...Kan fort vekk bli et dårlig regnestykke når mange nå har store ureliserte gevinster i en prisøkning på sin bolig...

Når du leier;

Det har ikke vært og er ofte ikke gunstig å leie bolig, men i forhold til hjemmekotor, vil du uavkortet kunne ta den delen av arealet du benytter i næring som leiekostnader i næringsvirksomheten din.. Leier du for kr 10.000 i måneden, boligen er på 100 kvm og ditt kontor på 20 kvm, vil du kunne utgifsføre kr 2.000 pr måned, i motsetning til kr 1.600 pr år, om du eier...

Frode Kølner

Design, CMS & Webstrategi av Bonefish.no