TEster

. i kategorien Forside Blogg

NY LØNNSKODE FRA 2017 - TREKK I LØNN FOR FERIE

Trekk i lønn for ferie skal ikke lenger skal rapporteres som reduksjon av fastlønn. I stedet skal trekket fremgå av egen kode for slikt trekk.

Del   

Den nye a-meldingskoden heter "Kontantytelse trekkILoennForFerie".

Arbeidsgivere som foretar trekk i lønn for ferie skal altså fra og med inntektsåret 2017 benytte denne nye koden (inntektsbeskrivelsen) ved rapportering av trekk for ferie. Slike trekk i lønn for ferie skal ikke rapporteres som negativ fastlønn, og samlede feriepenger skal heller ikke reduseres med slike trekk.

Den nye koden er aktuell å bruke ved trekk i lønn for feriedager når:

  • feriepengene utbetales samlet i en måned
  • feriepengene utbetales løpende etterhvert som ferie tas ut
  • arbeidstaker avvikler ferie uten lønn.

Trekket skal fremgå med negativt fortegn, og skal bare benyttes i kombinasjon med et positivt beløp i fastlønn (se rettledningen for lønn som rapporteres med andre koder).

Koden skal bare rapporteres med positivt beløp ved korreksjon av tidligere innrapportert beløp. Slik korreksjon skal rapporteres på samme måned som opprinnelig trekk ble gjennomført og rapportert.

Nedenfor gjengir vi eksemplene som er inntatt i rettledningen til koden, med unntak av de som gjelder arbeidstakere som slutter. 

ARBEIDSGIVER AVREGNER FERIEPENGENE SAMLET

Det er vanlig at arbeidsgivere med fastlønnede/månedslønnede avregner alle feriepengene i én måned, uavhengig av når ferie faktisk tas ut. Samtidig med at feriepengene utbetales trekker arbeidsgiver arbeidstakeren i lønn for ferie. Dette gjør arbeidsgiver for at arbeidstaker skal få utbetalt vanlig fastlønn løpende, uavhengig av når ferien faktisk avvikles. 

For arbeidstakere som har tariffestet ferie vil lønn i ferien overstige månedslønnen. Ved 6-dagersuke og fem uker ferie, må arbeidsgiver som avregner feriepengene samlet trekke lønn for 30 virkedager, mens månedslønnen dekker 26 virkedager. Ved 5-dagersuke og fem uker ferie, må arbeidsgiver trekke lønn for 25 virkedager, mens månedslønnen dekker 22 virkedager. 

Når alle feriepengene avregnes i en måned kan avregningen på arbeidstakers lønnsslipp se slik ut:

Lønnsslipp juni:  
Fastlønn 30 000
Feriepenger i ferieåret 48 000
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 25/22) -34 000
Netto utbetalt 44 000

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding juni:  
Kontantytelse fastloenn 30 000
Kontantytelse feriepenger 48 000
Kontantytelse trekkILoennForFerie -34 000

Frode Kølner

Design, CMS & Webstrategi av Bonefish.no