Merkostnad ved forsinket betaling

. i kategorien Forside Blogg

Noen dager over betalingsfristen kan nå gi en merkostnad ved at du ikke bare bllir belastet renter, men hele 300 kroner i forsinkelsesgebyr...

Reglen gjelder med virkning fra 1. juli, og er en utvidet mulighet for kreditor (mottakkeren av pengene) ved å kunne få lagt et ekstra trykk på inndrivingen av sine penger..

Utgangspunktet for regelendringer er et problem i EU området genereldt med en alt for lang kredittid, som igjen forplanter seg til neste, og neste ledd..

Kravet må sendes skriftelig (via post), om ikke annet er tydellig avtalt i leveransevilkårene... Jeg har vanskelig for å se at kun en setning på fakturaen holder i forhold til en gyldig "avtale", men bør informeres spesielt om i forkant av en leveranse. Dersom det ikke er påført forfalstidspunkt, vil en 30 dagers regel være utgangspunktet for betalingsvilkårene, om det ikke er spesielle grunner som skulle tilsi at det bør være lenger frist (deler av leveransen leveres i ettertid)...

Det er selvfølgelig frivillig å benytte lavere sats enn kr 300, det er jo tross alt dine kunder...

Bare så det ikke skal være tvil om det; dette gjelder kun i næringsforhold og ikke mot forbrukere...

Frode Kølner

Design, CMS & Webstrategi av Bonefish.no